Vanna Pillittu – presidente
Maria Grazia Fenu / Giorgia Zedda Loi -dirigenti A2 F
Maria Manconi- Dirigente Under 20 F

Settore maschile under 13/15/17
Giorgia Zedda Loi – dirigente /accompagnatore
Sergio Poddighe – dirigente A2
Daniele Cau -dirigente / collaboratore
Francesca Sanna – dirigente minihandball